herb BIP - Zespół Szkół Publicznych w Białuniu

bip.zspbialun.goleniow.pl

Mapa biuletynu

Zespół Szkół Publicznych w Białuniu
|___Dane teleadresowe
|___Organy ZSP
|___Godziny pracy
|___Pracownicy ZSP
|___Status prawny
|___Numery telefonów
|___Struktura organizacyjna
|___STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W BIAŁUNIU
|___ZAŁĄCZNIKI DO STATUTU
|___ZAŁĄCZNIKI DO STATUTU C.D.
|___ZAŁĄCZNIKI DO STATUTU C.D.
Informacje
|___Obwód szkoły
|___Godziny pracy biblioteki szkolnej w roku szkolnym 2017-2018
|___Plan lekcji w roku szkolnym 2017/2018
|___Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne w roku szkolnym 2017/2018
|___Ramowy Rozkład Dnia Przedszkola
|___Zajęcia pozalekcyjne w szkole
|___Szkolny zestaw programów nauczania w ZSP-Białuń
|___Kalendarz roku szkolnego 2017/2018
|___Dyżury nauczycieli
|___Kalendarz imprez w roku szkolnym 2017 - 2018
|___Historia szkoły
|___DOWOZY W ROKU SZKOLNYM 2017-2018
Ogłoszenia
|___WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI ZAJĘC
|___Zamówienia publiczne
|___Aktualności
|___Praca w ZSP-Białuń
|___REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2018/2019
|___ZEBRANIE Z WYCHOWAWCAMI
|___ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2017-2018
Załatwienie spraw
|___Skargi i wnioski
|___Szkolna procedura kontaktów
REGULAMINY
|___Regulamin pracy w ZSP-Białuń
Nadzór pedagogiczny
|___PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2017/2018
|___Misja i wizja
|___KONCEPCJA PRACY ZSP-BIAŁUŃ NA ROK SZKOLNY 2017/2018
|___Ewaluacja w szkole w roku szkolnym 2016/2017
|___SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNO - WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W BIAŁUNIU
|___Kontrola zarządcza
|___PROGRAM ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ NA LATA 2017-2020
|___Wnioski z ewaluacji wewnętrznej szkoły
|___Wnioski z ewaluacji wewnętrznej przedszkola
|___Raport z Ewaluacji Wewnętrznej
ARCHIWUM
|___Sprawozdanie z przeprowadzonego nadzoru pedagogicznego w I semestrze roku szkolnego 2015/2016
|___Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły na rok szkolny 2016/2017
|___Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły na rok szkolny 2015-2016
|___Statut ZSP
|___Załącznik Nr 2 do WSO
|___Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły za rok szkolny 2015-2016
|___SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
|___Załącznik do WSO
|___Wewnątrzszkolny System Oceniania
|___Wewnątrzszkolny System Oceniania
|___Program profilaktyki Zespołu Szkół Publicznych w Białuniu od 2011 roku
|___Program Profilaktyki
|___Koncpecja pracy ZSP-Białuń na rok szkolny 2016-2017
|___Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dyrektora ZSP-Białuń w I semestrze 2016/2017
|___Koncepcja pracy ZSP-Białuń na rok szkolny 2015-2016